Investors

Vem är investerare i ShortCap?

Alla våra investerare har eller är själva entreprenörer med en framgångsrik historia.

Våra investerare är också våra rådgivare och vårt nätverk. Som investerare i ShortCap får man en nära relation till sin investering och kan ingå i nätverket kring bolaget i fråga.

Många investerare är med i våra ”supervisory boards” eller styrelser.

Partnerskapet ShortCap med investerarna  är viktig för oss!

Vilka kan investera i ShortCap bolag?

Personer, bolag och institutioner – kan investera i bolagen.

Viktigt är förståelse och intresse för hur man växer bolag i entreprenörsbolag.