Om ShortCap

ShortCap är en investerare som inte bara köper bolag utan är specialisterad på arbetsmodeller för tillväxt – i små och medelstora företag.

Ett nära samarbete och partnerskap med management och delägare är nyckeln till ShortCaps framgångar.

Bolaget grundades 2007 med målet att erbjuda entreprenörsdrivna bolag finansiellt och operativt stöd och därmed erhålla samma resurser som betydligt större bolag har! Med andra ord – att skapa mer kraft för expansion.

ShortCap kan idag uppvisa tillväxt i investerade bolag som ligger betydligt över genomsnittet och har därmed gett god avkastning åt såväl ägare som investerare och management.

I ShortCap-bolagen råder det ordning och reda med transparens och tydlighet i mål och struktur.