ShortCap välkomnar Jesper Wolters!

Jesper läser masterprogrammet i Accounting, Valuation and Financial management på Handelshögskolan i Stockholm och jobbar sedan hösten 2020 deltid på ShortCap. Innan ShortCap genomförde Jesper bland annat ett internship på Handelsbanken Capital Markets samt studerade statistik. Jesper har även studerat på universitetet i USA under ett år.

ShortCap välkomnar Alexander Marell

Alexander Marell har anställts som analytiker på ShortCap.

Alexander har tidigare erfarenheter från bland annat Handelsbanken och Citibank. Han har en B.Sc. i Business & Economics (Handelshögskolan i Stockholm) och läser för närvarande en M.Sc. med inriktning Corporate Finance & Investment Management (Handelshögskolan i Stockholm).

Mobil +46 70 537 74 25
alexander.marell@shortcap.se

AlexanderMarell_900x1200