Innehav – portfölj

Nuvarande innehav

Logo_MrCAP

Mr CAP är ett svenskt franchisesystem som grundades 1990 och är en av de största aktörerna på den svenska marknaden inom bilvård. Bolaget förvärvades under 2016 .

Affärsidén är att erbjuda exteriör- och interiörservice främst till bilar, men även ytbehandlingar till båtar. Med drygt 60 anläggningar har bolaget blivit ”Ikonen” inom rekonditionering av bilar i Sverige. Genom applicering av sitt franchisesystem har man penetrerat 13 länder i Europa och Asien.

Bolagets hemsida >>

Logo_vivamedia

Viva Media är en ledande digital marknadsbyrå i Sverige och Norge. Innehav sedan 2010.

ShortCap investerade (51%) i MediaAnalys 2010, en ledande aktör inom sökoptimering – SEO. Bolaget utvecklades mycket bra, men med de nya Google-algoritmerna behövde bolaget bredda sitt utbud.

2014 gick därför MediaAnalys samman med Mediaview och Kenzaku – och bildade därmed en ny stark koncern.

Bolagets hemsida >>

InFront förvärvades under 2018 och är en snabbt växande aktör inom IT-tjänster och Data-center. RTS förvärvades under 2019 och är en IT-konsult med fokus på datacenter och virtualisering med specialiserade IT-konsulter.

De båda förvärven har sedan juli 2019 ingått i samma koncern och verkar sedan juli 2020 under ett gemensamt namn – Real Time Services behåller sitt namn och InFront IT-partner sin logotyp.

Det gemensamma bolaget kan erbjuda kunderna en större bredd i sina lösningar med stor kunskap i såväl hårdvara och mjukvara anpassade för professionella IT-tjänster.

Bolagets hemsida >>

Logo_Absorbest

Absorbest är ett svenskt medicintekniskt bolag som ShortCap förvärvade 51 % av under 2020.

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför superabsorberande produkter för avancerad sårbehandling, operationsrum och för livsmedelsindustrin.

Mer än 90% av försäljningen sker på export där Norge och Tyskland är de största marknaderna. Bolagets produkter säljs i mer än 30 länder över hela världen.

Bolagets hemsida >>

Intressebolag

Logo_packetfront

Waystream utvecklar, tillverkar och säljer routrar, huvudsakligen till fibermarknaden. Innehav sedan 2013. ShortCap skapade förutsättningen för ledningen att vara med i utköpet av bolaget från PacketFront Holding.

Bolaget bytte 2015 namn till Waystream i samband med att man släppte ett nytt mjuk- och hårdvaruprogram mot FTTH-marknaden (FiberToTheHome). Bolaget är marknadsledande i Sverige inom sitt segment. Waystream börsnoterades på First North i november 2015. 

Bolagets hemsida >>

Tidigare innehav

Logo_proffsmagasinet

Proffsmagasinet förvärvades i november 2014 och är det ledande e-handelsföretaget mot professionella hantverkare och byggare i Sverige.

Bolaget är specialiserat inom områdena mätutrustning och analysinstrument. Personal med hög fackkompetens och snabba leveranser till professionella byggare och hantverkare har lett till att såväl bolaget som branschen är under snabb expansion. Närheten till kunden och förståelse för kundens krav och behov är framgångsreceptet för Proffsmagasinet.

Proffsmagasinet avyttrades i december 2017 och hade under ShortCaps ledning ökat sin omsättning från 45 MSEK till 260 MSEK.

Bolagets hemsida >>

Logo_ballbreaker

ShortCap förvärvade BallBreaker under 2008.

BallBreaker är ett unikt koncept som var först på marknaden att kunna erbjuda avancerade simulatorer och bowling med en högkvalitativ restaurang och konferensmiljö.

Bolaget nådde sitt historiskt bästa år 2014/15 med en ROC på 35 % och såldes våren 2015.
 
Bolagets hemsida >>Det här säger våra VD:ar om oss

Gunnar Lindén
Grundare, Mr CAP
Logo_Mr CAP

”När Mr CAP startade sin verksamhet med bilvård, lackförsegling och förädla inredningar i bilar – fanns inga liknande verksamheter. Sedan starten i början av 1990-talet har Mr CAP skapat en standard i branschen som fått många efterföljare. Idag är branschen väletablerad och Mr CAP står väldigt bra rustade för nästa expansionssteg.

ShortCap har under flera år inspirerat mig och utvecklat tankar och idéer – som vi nu förseglar i och med ett gemensamt ägande. Att få en partner som är duktig på att processa snabbväxande bolag och som har ett brett nätverk var för mig oerhört viktig – men även att få en trygghet att veta att det finns såväl personella som ekonomiska resurs att ta till i framtiden.”

Proffsmagasinet_01Arvid Öhman
Grundare, Proffsmagasinet
Logo_proffsmagasinet

”Jag startade Proffsmagasinet 2007 efter att ha jobbat med mätinstrument under ett par år. Det slog mig ganska tidigt att e-handeln måste vara rätt kanal för att sälja och distribuera professionell utrustning till byggare och hantverkare. Handel över nätet låg då i sin linda – men redan det första utskicket visade att det fanns ett intresse för att få snabba leveranser utkörda direkt till arbetsplatsen. Sedan dess har hjulen snurrat allt fortare och både sortiment och antal anställda vuxit.

2014 fick jag kontakt med ShortCap, som beskrev hur Proffsmagasinet kunde växa och utvecklas med ShortCaps nätverk och analytiska arbete. Jag insåg att en partner skulle göra mitt jobb både roligare och effektivare – och ett gemensamt engagemang skapar större värdetillväxt. Samarbetet fungerade otroligt bra och Peter från ShortCap hjälpte till att bygga upp vårt finansiella upplägg och kontrollsystem, vilket var helt avgörande för att vi skulle hålla den snabba tillväxten.”

Vivamedia_01Magnus Hasselteg
VD, Viva Media Group 2014-2018

Logo_vivamedia

”Viva Media Group är en koncern som bildades 2014 genom en sammanslagning av bolagen Mediaview, Kenzaku och MediaAnalys. Viva Media är en av Skandinaviens ledande digitala byråer under snabb utveckling.

Vi har haft ett nära samarbete med ShortCap, som till stor del höll i sammanslagningen och de formella bitarna. Vi har haft stor assistans i struktur och formalisering och därmed styrningsinstrument för bolaget. Att alla medarbetar förstår hur det går för bolaget med enkla rapporteringssystem är A och O för oss. Partnerskapet med ShortCap är och har varit mycket viktigt för oss och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete!”

PacketFront_011Johnny Hedlund
VD, Waystream 2012-2017

Logo_waystream

”När IT-koncernen PacketFront omstrukturerade sin verksamhet 2010-2011 föddes idén att göra en management buy out (MBO) av affärsenheten jag ansvarade för. Vi var en lönsam del av den gamla strukturen, men för att blomma ut behövde vi ett oberoende från andra bolagsdelar och ett engagerat ägarskap i vår affär. Jag fick då kontakt med ShortCap, som hjälpte oss skapa ett upplägg för en MBO som gjorde att vi kunde satsa med full kraft på nya produkter inom vårt segment – en nödvändighet i vår verksamhet och marknad!

Tillsammans med ShortCap har vi skapat ett bolag av vad som från början var en affärsenhet, med allt vad det innebär i form av organisation och administrativ struktur. ShortCaps närvaro och nätverk har varit avgörande för att skapa den plattform för tillväxt vi har idag, inte minst genom att hjälpa till att tillsätta en kunnig och stark styrelse med internationella förtecken.”