Investerare

Vem är investerare i ShortCap?

Alla våra investerare har eller är själva entreprenörer med en framgångsrik historia. Våra investerare är också våra rådgivare och vårt nätverk.

Som investerare i ShortCap får man en nära relation till sin investering och kan ingå i nätverket kring bolaget i fråga. Många investerare är med i våra ”supervisory boards” eller styrelser.

Partnerskapet ShortCap har med investerarna är viktigt för oss!

Vilka kan investera i våra bolag?

Personer, bolag och institutioner – kan investera i bolagen.

Viktigt är förståelse och intresse för hur man växer som bolag i entreprenörsbolag.

Är du intresserad?

Kontakta oss