Tillväxt – Kapital – Partnerskap

Skapa mervärden i ditt företag

ShortCap är en investerare som inte bara köper bolag utan är specialiserad på arbetsmodeller för tillväxt – i små och medelstora företag.

Ett nära samarbete och partnerskap med management och delägare är nyckeln till ShortCaps framgångar.

Bolaget grundades 2007 med målet att erbjuda entreprenörsdrivna bolag finansiellt och operativt stöd och därmed erhålla samma resurser som betydligt större bolag har! Med andra ord – att skapa mer kraft för expansion.

ShortCap kan idag uppvisa tillväxt i investerade bolag som ligger betydligt över genomsnittet och har därmed gett god avkastning åt såväl ägare som investerare och management.

I ShortCap-bolagen råder det ordning och reda med transparens och tydlighet i mål och struktur.

Tillväxt – Kapital – Partnerskap

Tillväxt

En stark affärsmodell krävs för stark och långsiktig tillväxt. Tillväxt, eller plattformen för tillväxt, är ShortCaps arbetsfokus. I bolagen skapas de bästa förutsättningarna för generisk expansion, och då helst inom ett väldefinierat affärsområde.

Men bolagens utveckling skapas av människor, varför ShortCap ägnar stor kraft åt management support. Nätverket, en stark styrelse och kapital i kombination med ShortCaps arbetsmodell, ger förutsättningarna att bli marknadsledare inom sitt fält.

Kapital

ShortCap fyller en unik position som investerare inom small och mid-cap bolag. Investerarna får kvartalsrapporter, värderingsuppföljning och analyser med hög precision. För ShortCap är det av största vikt att investerare får kontinuerlig analys av bolag, marknad och värdetillväxt.

Att få ta del av mid/small-cap investeringar och med rimlig investeringsstorlek – är ShortCaps erbjudande till investerare som vill vara med i en annars svåråtkommlig marknad.

Partnerskap

Tillväxt i entreprenörsbolag sker bäst i partnerskap. Partnerskap är därför nyckeln till ShortCap-bolagens framgångar. Helägt, delägt eller minoritetsägt gör ingen skillnad. Management, personalen och ägarna skall ha en vi-känsla som skapar grunden till framgång och gemenskap.

Alla skall vara vinnare när det är dags för en Exit – det är ShortCaps mål.

ShortCap – en ovanlig investerare som gör VD:n till hjälte

“Jag hinner inte med det som jag borde göra” – alla mindre företags VD:ars ständiga dilemma!

Kapaciteten att hinna med allt, och få alla att känna sig delaktiga i bolagets framgångar och möjligheter, är en ständig kamp. Här ligger framgången hos ShortCaps bolag.

Vi har ett partnerskapstänk som gör att alla vill vara med och att varje person känner att det betyder något.

Floskler? Knappast – vi arbetar inte hierarkiskt i bolagen utan i projekt och teamarbete som ger motivation och glädje.

Den viktigaste framgången är att alla skall vara med på resan – gamla/nya ägare, management, personal och i förekommande fall även kunder/leverantörer.

ShortCap – en ovanlig köpare som aldrig sätter sig på höga hästar.

Management

Eric Severin

VD

Mobil +46 70 727 66 10
eric.severin@shortcap.se

Eric har varit aktiv i flera bolag med tyngdpunkt på verkstad och konsumentkapitalvaror, under de senaste 20 åren. Senast var Eric CEO och delägare i Plymovent AB. Dessförinnan har Eric varit CEO för Poggenpohl Group i Tyskland och CEO för Gustavsberg Europe, samt marknadschef för retail matches inom Swedish Match. Eric har innehaft ett femtiotal styrelseuppdrag genom åren.

Klas Gustafsson

Venture Partner

Mobil +46 734 34 65 10
klas.gustafsson@shortcap.se

Klas har mer än 20 års erfarenhet från Private Equity branschen. De senaste åren har Klas varit General Partner på cleantech fonden Sustainable Technologies Fund. Innan Sustainable har Klas varit på bl a Northzone Ventures, Telia Business Innovation och AB Traction. Klas har även suttit med i över 50 styrelser, bl a börsnoterade bolag som Academedia, Biophausia och Nordic Camping. Klas har en MBA från Warwick Business School samt en BSc från Uppsala Universitet.

Alexander Lindgren

Analytiker

Mobil +46 72 150 65 20
alexander.lindgren@shortcap.se

Alexander började på ShortCap som analytiker 2017, med tidigare erfarenheter från Advisory services på EY samt H&M. Alexander har en BSc i Business & Economics samt en MSc i Technology Management från Lunds universitet. Vid sidan av studierna har Alexander representerat sitt universitet i nationella samt internationella case-tävlingar, och har även studerat vid universitet i Kina, Singapore samt USA.

Jester Wolters

Analytiker

Mobil +46 73 262 00 80
jesper.wolters@shortcap.se

Jesper läser masterprogrammet i Accounting, Valuation and Financial Management på Handelshögskolan i Stockholm och jobbar sedan hösten 2020 deltid på ShortCap. Innan ShortCap genomförde Jesper bland annat ett internship på Handelsbanken Capital Markets samt studerade statistik. Jesper har även studerarat på universitetet i USA under ett år.