ShortCap välkomnar Jesper Wolters!

Jesper läser masterprogrammet i Accounting, Valuation and Financial management på Handelshögskolan i Stockholm och jobbar sedan hösten 2020 deltid på ShortCap. Innan ShortCap genomförde Jesper bland annat ett internship på Handelsbanken Capital Markets samt studerade statistik. Jesper har även studerat på universitetet i USA under ett år.

ShortCap förvärvar 51 % av Absorbest AB

Pressmeddelande

Stockholm, 25e augusti 2020

ShortCap förvärvar 51 % av det medicintekniska bolaget Absorbest AB.

Investeringsbolaget ShortCap har tecknat avtal om förvärv av 51 % i det svenska medicinteknik-bolaget Absorbest AB. Absorbest har sin hemvist i Kisa, strax utanför Linköping, där man producerar företagets samtliga produkter.

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför superabsorberande produkter för avancerad sårbehandling, operationsrum och för livsmedelsindustrin.

Mer än 90% av försäljningen sker på export där Norge och Tyskland är de största marknaderna. Bolagets produkter säljs i mer än 30 länder över hela världen.

Absorbest AB är ett svenskt bolag som grundades 1998 i Kisa, Östergötland, av Rolf Rovaniemi. VD Hans Karlsson, har framgångsrikt lett bolaget de senaste fem åren och blir tillsammans med grundarna fortsatt 49% delägare i Absorbest, i enlighet med ShortCaps investeringsmodell. Absorbest beräknas 2020 omsätta 80 MSEK med god lönsamhet.

  • Absorbest ser vi som en av de starkaste aktörerna inom sitt område, varför vi är övertygade om att bolaget kommer att få en stark tillväxt i en växande marknad, säger Eric Severin, VD på ShortCap.
  • Med ShortCaps nätverk och kunskaper får Absorbest de bästa förutsättningarna att ta nästa stora steg och bli ett betydande internationellt företag i branschen, säger Rolf Rovaniemi, grundare av Absorbest.

Mer om Absorbest: www.absorbest.se

För ytterligare information, kontakta:

ShortCap:     

Eric Severin, VD, eric.severin@shortcap.se, 0707-27 66 10

Klas Gustafsson, Venture Partner, klas.gustafsson@shortcap.se, 0734-34 65 10

Absorbest:    

Rolf Rovaniemi, Grundare, rolf.rovaniemi@absorbest.se, 0703-10 64 99

Hans Karlsson, VD, hans.karlsson@absorbest.se, 070-685 10 91

 


 

Ny koncernchef till Real Time Services

I juni 2020 slogs Infront IT-Partner och Real Time Services samman under det gemensamma varumärket Real Time Services (RTS) med syfte om att erbjuda kunderna ett starkt gemensamt erbjudande inom professionella IT-tjänster. Kring årsskiftet tillträder Urban Berlinde som koncernchef för nya RTS.

Med ett gemensamt varumärke skapas på många sätt nya förutsättningar och möjligheter. Med Urbans strategiska kapacitet och dokumenterat goda ledaregenskaper kommer han på ett bra sätt att lotsa RTS mot nya framgångar. Urban är en person som gillar att sätta upp höga mål, vilket kommer att komma till gagn för såväl kunder som medarbetare och partners, säger styrelseordförande Jan Friedman.

Urban Berlinde har lång erfarenhet från IT-branschen, framförallt inom systemutveckling och IT-driftsbolag. De senaste 12 åren har Urban varit VD för ett antal IT-bolag, såsom Telecomputing Sverige (numera Visolit), Kentor (numera Sopra Steria) och Sigma Serve AB som han senast kommer ifrån.

Jag är hedrad och glad över möjligheten att få leda nya RTS framåt och ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten på en snabbt föränderlig marknad. Vi ska fortsätta att ständigt sträva efter att ligga i framkant vad gäller kundfokus, digitalisering och förmågan att leverera verklig nytta till våra kunders verksamhet, säger Urban Berlinde.

Om Real Time Services

Real Time Services (RTS) består av de två juridiska bolagen Real Time Solutions AB (tidigare Infront IT-Partner AB) och Real Time Services AB där Patrik Holmström och Anders Nilsson fortsättningsvis kommer att ansvara för respektive bolag/business unit. Tills dess att Urban Berlinde tillträder är Staffan Dahlgren utsedd som interim koncernchef.

ShortCap är delägare i Real Time Services 

Waystream levererar sitt bästa kvartal någonsin!

Delårsrapport januari-juni 2020

Nettoomsättningen ökade med 89% och resultatet ökade med 190% med jämförande period förra året.

Lyckade lanseringar av produktportföljer och en ökad efterfrågan av stabil internetuppkoppling i kölvattnet av coronapandemin ligger bakom det stärkta siffrorna. Pålitlig fiberinfrastruktur har blivit avgörande i det som nu benämns ”det nya normala” livet och det medverkar till att öka efterfrågan på Waystreams produkter.

https://www.waystream.com/sv/press/delarsrapport-januari-juni-2020-nar-forandringens-vindar-sveper-genom-varlden-stodjer-vi

ShortCap är minoritetsägare i Waystream.

Real Time Services och Infront IT-Partner blir en gemensam aktör med ett gemensamt erbjudande och varumärke

Sedan juli 2019 har konsultbolaget Real Time Services och IT-återförsäljaren Infront IT-Partner ingått i samma koncern, där båda bolagen ingår i ShortCaps portfölj. Nu, ett år senare, är det dags att ta klivet och slå samman de två bolagen till en gemensam aktör under varumärket Real Time Services (RTS).

– Genom att slå ihop de två bolagen kommer vi nu att kunna erbjuda ett ännu mer komplett erbjudande till såväl befintliga som nya kunder. Nyckeln är att vi har riktigt vassa medarbetare som alla är specialister inom sina områden och vår förväntan är att vi med ett gemensamt varumärke och erbjudande kommer att kunna leverera största möjliga kundnytta, säger Jan Friedman, Styrelseordförande.

RTS har sedan 1998 varit ett konsultbolag med högt kompetenta specialister inom framförallt datacenter och virtualisering och Infront IT-Partner har historiskt främst varit väldigt starka inom IT- infrastruktur.

– Både Infront IT-Partner och RTS har varit branschledande i att hjälpa våra kunder inom de områden vi verkat inom. I det nya RTS kan våra gemensamma kunder förvänta sig en ännu starkare samarbetspartner inom professionella IT-tjänster. Tillsammans är vi nu ännu bättre rustade för att guida våra kunder in i en framtid där digitalisering och IT-drivna projekt kommer att vara avgörande för våra kunders framgångar, säger Patrik Sandin, en av grundarna av Infront IT-Partner.

– Vi blir en unik aktör på den svenska marknaden med vår branschledande kompetens tillsammans med lösningar från de ledande tillverkarna, säger försäljningschefen John Sega och fortsätter:

– Oavsett storlek på organisation, eller om du verkar nationellt eller internationellt, kommer vi att kunna hjälpa dig att skapa en hållbar och framgångsrik verksamhet med innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Real Time Services AB | LinkedIn

Den nya koncerten behåller RTS namn och InFront Partners logotyp.

För mer information:
Jan Friedman, Styrelseordförande
070 561 24 22

Staffan Dahlgren, Interim CEO
070 183 22 39

Linda Rangstad, Marketing Manager
073 924 94 59

Positiv rapport för Waystream Q4 2019

Försäljningen i Waystream ökade med 95 procent Q4 2019

Försäljningen i Waystream ökade med 95 procent i det avslutande kvartalet för 2019 jämfört med samma period föregående år.

Resultatet efter skatt uppgick till 4,6 miljoner kronor (-21,6) och resultatet utslaget per aktie blev 0:60 kronor (-3:20). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,2 miljoner.

Sammantaget gjorde Waystream sitt bästa kvartal genom tiderna, skriver bolaget.

”Den höga försäljningen beror bland annat på en framgångsrik lansering av vår nya produktportfölj. Även satsningen på Europamarknaden har varit rätt väg att gå där vi har lyckats knyta till oss nya partners att stödja vår försäljningsorganisation”, skriver Waystream.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/02/13/waystream-forsaljningen-okade-95-i-4-kv.html 

ShortCap är minoritetsägare i Waystream.