Positiv rapport för Waystream Q4 2019

folder_openPortföljbolag

Försäljningen i Waystream ökade med 95 procent Q4 2019

Försäljningen i Waystream ökade med 95 procent i det avslutande kvartalet för 2019 jämfört med samma period föregående år.

Resultatet efter skatt uppgick till 4,6 miljoner kronor (-21,6) och resultatet utslaget per aktie blev 0:60 kronor (-3:20). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,2 miljoner.

Sammantaget gjorde Waystream sitt bästa kvartal genom tiderna, skriver bolaget.

”Den höga försäljningen beror bland annat på en framgångsrik lansering av vår nya produktportfölj. Även satsningen på Europamarknaden har varit rätt väg att gå där vi har lyckats knyta till oss nya partners att stödja vår försäljningsorganisation”, skriver Waystream.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2020/02/13/waystream-forsaljningen-okade-95-i-4-kv.html 

ShortCap är minoritetsägare i Waystream.

Kategorier: Portföljbolag

Relaterade inlägg